main-bg

Zgjedhjet komunale 2000

Në Republikën e Kosovës, që prej vitit 2002 janë mbajtur pesë palë zgjedhje. Zgjedhjet e para për pushtetin lokal, u mbajtën më 28 tetor të vitit 2000. Numri i votuesëve në këto zgjedhje ishte 913.179, kurse pjesmarrja në votime 79%. Në këto zgjedhje është votuar me lista të hapura, për një kandidat të vetëm. Votimet u zhvilluan në 30 zona elektorale. Nga 920 ulëse, u zgjodhën 869 këshilltar dhe në tri komuna u emruan. Nuk kishte vende të rezervuaa. U votua në 1.464 vendvotime dhe pati 380 qendra votuese. Këto zgjedhje i vëzhguan 13.976 vëzhgues.