main-bg

Zgjedhjet komunale 2002

Zgjedhjet e dyta për pushtetin lokal, u mbajtën më 26 tetor të vitit 2002. Numri i votuesëve në këto zgjedhje ishte 1.320. 481, kurse pjesmarrja në votime 54%. Këto zgjedhje u bënë me lista të mbyllura, dhe u votua vetëm për subjektin politik. Subjektet politike, i caktuan kandidatët e tyre në listë. 1/3 e kandidatëve deputet, është përcaktuar në bazë të gjinisë. Gjithsejt, kishte 30 zona elektorale. U zgjodhën 920 këshilltar dhe,nuk kishte vendetë rezervuara. U votua në 1.727 vendvotime dhe pati 503 qendra votuese.