main-bg

Zgjedhjet komunale 2004

Zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës,u mbajtën më 23 tetor të vitit 2004. Numri i votuesëve në këto zgjedhje ishte 1.412.680, kurse pjesmarrja në votime 49.52%. Këto zgjedhje u bënë me lista të mbyllura, dhe u votua vetëm për subjektin politik. Subjektet politike, i caktuan kandidatët e tyre në listë. Kishte një zonë elektorale (Kosova).U zgjodhën 100 deputet dhe,nuk kishte vendetë rezervuara. 1/3 e kandidatëve deputet, është përcaktuar në bazë të gjinisë sw kundërt. U votua në 1.662 vendvotime dhe kishte 557 qendra votuese. Për votim me nevoja të veqanta, u organizuan 86 ekipe për 5.306 votues. Këto zgjedhje i vëzhguan, 12.916 vëzhgues.