main-bg

Zubin Potok

Jelena Kokovi - Viši Opštinski Izborni Službenik

Broj telefona: 065 8297 997

E-mail: jelena.kokovi@kqz-ks.org; dusanzp@yahoo.com

Adresa: 


Opšta statistika:


Glasac: 8,948
Biracki Centar: 12
Biracka Mesta: 16 


2802B - Škola "Jovan Cvijić"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 2802B

Lokacija: Zubin Potok

Glasač: 3,277

Biračka Mesta: 4

2803B - Osnovna Škola "Jovan Cvijić"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 2803B

Lokacija: Crepulja

Glasač: 560

Biračka Mesta: 1

2804B - Osnovna Škola "Petar Kočić"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 2804B

Lokacija: Bube

Glasač: 485

Biračka Mesta: 1

2805B - Osnovna Škola "Petar Kočić"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 2805B

Lokacija: Lucka Reka

Glasač: 337

Biračka Mesta: 1

2806B - Osnovna Škola "Petar Kočić"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 2806B

Lokacija: Brnjak

Glasač: 609

Biračka Mesta: 1

2808B - Osnovna Škola "Blagoje Radić"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 2808B

Lokacija: Zupce

Glasač: 995

Biračka Mesta: 2

2809B - Osnovna Škola

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 2809B

Lokacija: Cabra

Glasač: 927

Biračka Mesta: 1

2810B - Privatna Kuća vlasnik - Dragoljo Dobric

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 2810B

Lokacija: Oklace

Glasač: 208

Biračka Mesta: 1

2813B - Osnovna Škola "Jovan Cvijić"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 2813B

Lokacija: Velji Breg

Glasač: 572

Biračka Mesta: 1

2814B - Osnovna Škola "Jovan Cvijić"

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 2814B

Lokacija: Cecevo

Glasač: 164

Biračka Mesta: 1

2815B - Privatna Kuća?

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 2815B

Lokacija: Ugljare

Glasač: 327

Biračka Mesta: 1

2816B - Privatna Kuća?

Opšta statistika:

Broj biračkog mesta: 2816B

Lokacija: Jasenoviku i poshtem

Glasač: 487

Biračka Mesta: 1